İLÇEMİZ SINIRLARINA AİT METRUK YAPI İLANİ

                          SAYIN: Ali ASAR, Hissedarları ve Mirasçılarına

                                                 Boztepe Mahalle Ereğli Sokak No;55in yanı

                                                                                            KOCASİNAN /KAYSERİ

       Boztepe Mahalle Ereğli Sokak No;55in yanı ( 869 ada 7 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 31.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

                    SAYIN: Bilal URUÇ, Hissedarları ve Mirasçılarına

                                                 Boztepe Mahalle Ereğli Sokak No;36 nın Karşısı

                                                                                            KOCASİNAN /KAYSERİ

       Boztepe Mahalle Ereğli Sokak No;36 nın karşısı ( 869 ada 33 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 31.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

                    SAYIN: Ramazan ÇOBAN

                                                 Boztepe Maphalle Ereğli Sokak No;55in karşısı

                                                                                            KOCASİNAN /KAYSERİ

       Boztepe Mahalle Ereğli Sokak No;55in karşısı ( 869 ada 35 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 31.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

 

                                SAYIN: Sedat DOĞAN

                                                   Boztepe Mahalle Erenli Sok. No:19’un yanı

                                                                                                 KOCASİNAN /KAYSERİ

     

 Boztepe Mahalle Erenli Sok. No:19’un yanı ( 869 ada 31 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 31.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği  İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

                                SAYIN:  Servet DOĞAN

                                                   Boztepe Mahallesi Yenice Sok. No:136’nın karşısı

                                                                                                 KOCASİNAN /KAYSERİ

       Boztepe Mahallesi Yenice Sok. No:136’nın karşısı ( 1061 ada 19 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 31.07.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

                

  SAYIN: Yaşar KILIÇ Hissedarları ve Mirasçıları

                                                                  Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sok. No:16

KOCASİNAN /KAYSERİ

 

 

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Peri Sokak No:16 adresinde 4995 ada 2 parselde bulunan taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 02.08.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup,  bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazların sahipleri tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın. Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.