SANAT VE TASARIM ALANI YAGLI BOYA RESİM

SANAT VE TASARIM ALANI YAGLI BOYA RESİM

YAGLI BOYA RESİM

 

Programın Amaçları

Yağlı Boya Resim Kursunu bitiren bireylerin;

 • Resim ile ilgili temel kavramları tanımaları ve bilgileri kullanarak eser üzerinde açıklamaları,
 • Yağlı Boya tekniğini tanımaları ve uygulamaları,
 • Yağlı Boya tekniğinde iyi sonuçlar almak için dikkat edilecek hususları açıklayabilmeleri,
 • Aşamalarına göre yağlı boya tekniğini kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Yağlı Boya Resim Kursu Modülleri

 • Temel Kavramlar Ve Tanımlar
 • Yağlı Boya Tekniği
 • Yağlı Boya Tekniğinde İyi Sonuçlar Alma
 • Aşamalarına Göre Yağlı Boya Tekniğini Kullanma

HÜSN-İ HAT

Programın Amaçları

Hüsn-i Hat kurs programını bitiren bireyin,

 • Türk Hat Sanatı Tarihini, Türlerini ve şekline göre yazılarını tanıması,
 • Hüsn-i Hatla ilgili malzemeleri kullanıp yazıya hazırlık yapması,
 • Hat Sanatında kullanılan yazı çeşitlerini tanıyarak yazabilmesi,
 • Hüsn-i Hat ile ilgili terimleri öğrenme ve bu terimlere uygun yazabilmesi,
 • Hüsn-i Hatla ilgili işaretleri öğrenerek yazılarında bu işaretleri kullanabilmesi,
 • Sülüs Usulü ile harfleri öğrenme ve yazması,
 • Nehis Usulü ile harfleri öğrenme ve yazması, amaçlanmaktadır

 

Hüsn-İ Hat Kursu Modülleri

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği
 • Hat Sanatının Tarihi Gelişimi
 • Yazıya Hazırlık
 • Hüsn-İ Hat Yazı Çeşitleri.
 • Hüsn-İ Hat Terimleri.
 • Hüsn-Ü Hatta Kullanılan İşaretler.
 • Sülüs Meşkleri.
 • Nesih Meşkleri

 

 

 

 

 

 

TEZHİP

 

Tezhip Kurs Programını Bitiren Bireyin;

 • Tezhip Sanatı Ve Tarihi Hakkında Bilgi Sahibi Olması,
 • Tezhip Sanatında Kullanılan Temel Motifleri Usulüne Uygun Olarak Çizmesi,
 • Tezhip Sanatında Kullanılan Boya Ve Malzemeler Hakkında Bilgi Sahibi Olması,
 • Renkler Ve Etkileri Hakkında Bilgi Sahibi Olması,
 • Müzehhip Şahkulu Ve Sazyolu Üslubu Hakkında Bilgi Sahibi Olması,
 • Tezhip Sanatında Kullanılan Boyama Usullerini Uygulaması,
 • Tezhip Sanatında Kullanılan Kenarsuyu Bezemelerini Tanıması Ve Zencerek Uygulaması,
 • Geleneksel Usulde Altın Ezmeyi Ve Murakka Yapımını Uygulaması,
 • Tezhip Sanatında Kullanılan Altın, Kurt Ve Kuzu Cetvellerini Uygulaması,
 • Tezhip Sanatında Daire Zencerek Deseni Uygulaması,
 • Tezhip Sanatında Hat Yazının Kullanımını Öğrenmesi,
 • Tezhip Sanatında Halkar Boyama Üslubunu Uygulaması,
 • Tezhip Sanatında Desen Ve Tasarım Kuralları Hakkında Bilgi Sahibi Olması,
 • Kare Hat Yazılı Levha Tezhibi Yapması,
 • Rumi Motifini Uygulaması,
 • Altın Halkar Çalışması Yapması,
 • Klasik Tezhip Tasarımını Ve Boyama Tekniğini Uygulaması Amaçlanmaktadır.

Tezhip Kursu Modülleri

 • Tezhip Sanatı Ve Tarihçesi
 • Tezhip Sanatında Motifler
 • Tezhip Sanatında Kullanılan Boya Ve Malzemeler
 • Renk Bilgisi
Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.