KOCASİNAN BELEDİYESİ 2020-2024 YILI STRATEJİK PLAN VATANDAŞ KATILIM ANKETİ

Sayın Katılımcı;

Bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir.

Anketimiz, toplam 16 temel sorudan oluşmaktadır ve tüm soruların cevaplandırılması önem arz etmektedir.

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

GENEL BİLGİLER
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Kent Planlama ve Proje Hizmetleri
Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Hizmetleri
Kültür ve Sosyal Hizmetler
Veterinerlik Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Geri Dönüşüm Hizmetleri
Denetim ve Kontrol Hizmetleri
Diğer
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Kent Planlama ve Proje Hizmetleri
Yol Yapım ve Bakım Hizmetleri
Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Hizmetleri
Kültür ve Sosyal Hizmetler
Veterinerlik Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Geri Dönüşüm Hizmetleri
Denetim ve Kontrol Hizmetleri
Diğer

ANKETİMİZ BİTMİŞTİR. KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.