METRUK YAPI İLANİ

                    SAYIN: Ahmet GÜLEK Ekli listedeki, Hissedarlara ve Mirasçılarına

                                            Yavuz Mahallesi Aydınlar Sokak No: 6 ve 6A

                                                                                                 KOCASİNAN /KAYSERİ

 

                   Yavuz Mahallesi Aydınlar Sokak No: 6 ve 6A ( 3838 ada 1 parsel ) adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 05.09.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

SAYIN: Hava POSCU ve Ekli Listedeki Hissedarlara ve Mirasçılarına

                                Yavuz Mahallesi Ayan Sokak No;11

                           KOCASİNAN /KAYSERİ

 

    Yavuz Mahallesi Ayan Sokak No;11 ( 631 ada 10 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 03.09.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

           SAYIN: İsmet OKULU ve Ekli Listedeki Hissedarları ve Mirasçılarına

                                                  Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi No;28

                                                                                            KOCASİNAN /KAYSERİ

 

Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi No;28 ( 4055 ada 3 parsel )adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 03.09.2019Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

SAYIN: Necati ERDEM ve Ekli Listedeki Hissedarlara ve Mirasçılarına

           Yavuz Mahallesi Yaylım Sokak No:27

                                                         KOCASİNAN /KAYSERİ

     

        Yavuz Mahallesi Yaylım Sokak No:27 adresinde 1601 ada 628 parseldeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 05.09.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği  İlgi yasa gereği ilan olunur.

     

 

 

 

   SAYIN:  Yusuf ADAM ve Ekli Listedeki Hissedarları ve Mirasçılarına

Yavuz Mahallesi Akyumak Sokak No;16                                                                                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

 

Yavuz Mahallesi Akyumak Sokak No;16 ( 631 ada 5 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 20.08.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup, bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazın sahibi tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın, Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 

                

  SAYIN:  REMZİ YAŞAR

                                Yıldızevler Mahallesi 301. Sokak No;22

                                     KOCASİNAN /KAYSERİ

 

        Yıldızevler Mahallesi 301. Sokak No;22 ( 2687 ada 8 parsel )  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 02.09.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup,  bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazların sahipleri tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın. Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

  SAYIN: SINIRLI SORUMLU KOMŞU KENT KONUT YAPI

KOOPERATİFİ ve Ekli Listedeki Hissedarlara ve Mirasçıları

                                                 Yunus Emre Mahallesi Şeftali Sok. No;16

                                                   KOCASİNAN /KAYSERİ

 

        Yunus Emre Mahallesi Şeftali Sok. No;16 (2389 ada 14-15 parsel)  adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 03.09.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup,  bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazların sahipleri tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın. Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.

 

 SAYIN: Hamit KANSU ve Ekli Listedeki Hissedarlara ve Mirasçılarına

  Yunus Emre Mahallesi Ortak Sokak No;5

KOCASİNAN /KAYSERİ

 

Yunus Emre Mahallesi Ortak Sokak No;5 ( 4469 ada 2 parsel ) adresindeki taşınmazın yıkılacak derece olduğu, içinde oturulması can ve mal güvenliği açısından mahsurlu görüldüğü. 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereğince ekli 03.09.2019 Tarihli Fen Heyeti Raporu ile tespit edilmiş olup,  bu raporda belirtilen 15 gün içinde bu taşınmazların sahipleri tarafından yıktırılarak tehlikenin giderilmesi aksi takdirde taşınmazın. Belediyemizce yıktırılarak masraflarının %20 fazlası ile yapı sahiplerinden tahsil edileceği İlgi yasa gereği ilan olunur.