Mülkiyeti Belediyemize Ait 3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi
Mülkiyeti Belediyemize Ait 3 Adet Taşınmaz Kiralama İhalesi

                                                               KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, 3 yıllığına aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 25.09.2018 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

 

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

 

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

 

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

S

Gayrımenkulün Adresi

Alanı m2

Niteliği

Muh. Bedel TL.

Geç. Tem. TL.

1

Ahievran Mah. 746. Sok. No: 4

115+63

İşyeri

16.000,00

480,00

2

Yemliha Mah. Kızılırmak 1. Sok. No: 4/A

12

İşyeri

2.000,00

60,00

3

Yemliha Mah. Halil Özışık Sok Park İçi

12

Çayevi ve Bahçesi

3.000,00

90,00