Ziyagökalp Mah. 53 Adet İşyeri Kiralama İhalesi
Ziyagökalp Mah. 53 Adet İşyeri Kiralama İhalesi

                         KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

 

Mülkiyeti   Belediyemize  ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet   İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince,    açık teklif  usulü   ihale  ile, 2 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

           İhale,   Belediyemiz    Meclis    salonunda    Encümen  huzurunda, 19.09.2017  tarihinde,   Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

             

           İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

 

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

 

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

Sıra

Mahallesi

M2

Niteliği

Muh. Bedel

Geçici Temnt

1-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4

20

İşyeri

4.000,00

120,00

2-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4/A

20

İşyeri

4.000,00

120,00

3-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4/B

20

İşyeri

4.000,00

120,00

4-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:4/C

20

İşyeri

4.000,00

120,00

5-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7

20

İşyeri

4.000,00

120,00

6-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/A

20

İşyeri

4.000,00

120,00

7-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/B

20

İşyeri

4.000,00

120,00

8-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/C

20

İşyeri

4.000,00

120,00

9-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:7/D

20

İşyeri

4.000,00

120,00

10-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15

20

İşyeri

4.000,00

120,00

11-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15/A

20

İşyeri

4.000,00

120,00

12-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15/B

20

İşyeri

4.000,00

120,00

13-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:15/C

20

İşyeri

4.000,00

120,00

14-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23

20

İşyeri

4.000,00

120,00

15-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23/A

20

İşyeri

4.000,00

120,00

16-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23/B

20

İşyeri

4.000,00

120,00

17-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:23/C

20

İşyeri

4.000,00

120,00

18-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34

20

İşyeri

4.000,00

120,00

19-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34/A

20

İşyeri

4.000,00

120,00

20-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34/B

20

İşyeri

4.000,00

120,00

21-

Ziya Gökalp Mah.   Güvercin Sok. No:34/C

20

İşyeri

4.000,00

120,00

22-

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8

20

İşyeri

3.500,00

105,00

23-

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8/A

20

İşyeri

3.500,00

105,00

24-

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8/B

20

İşyeri

3.500,00

105,00

25-

Ziya Gökalp Mah.   Zerdali     Sok. No: 8/C

20

İşyeri

3.500,00

105,00

26-

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5

20

İşyeri

3.500,00

105,00

27-

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5/A

20

İşyeri

3.500,00

105,00

28-

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5/B

20

İşyeri

3.500,00

105,00

29-

Ziya Gökalp Mah.   Pilot       Sok. No: 5/C

20

İşyeri

3.500,00

105,00

30-

Ziya Gökalp Mah  . Pilot       Sok. No: 5/D

20

İşyeri

3.500,00

105,00

31-

Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmz Sok. No: 8

20

İşyeri

3.500,00

105,00

32-

Ziya Gökalp Mah. Pilot Çıkmz Sok. No: 8/A

20

İşyeri

3.500,00

105,00

33-

Ziya Gökalp Mah. Pilot  Çıkmazı  No: 8/B

20

İşyeri

3.500,00

105,00

34-

Ziya Gökalp Mah. M.Egemenlik Cad. No: 15/A

30

İşyeri

6.500,00

195,00

35-

Ziya Gökalp Mah. M. Egemenlik Cad. No: 15/B

30

İşyeri

6.500,00

195,00

36-

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6

20

İşyeri

3.500,00

105,00

37-

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/A

20

İşyeri

3.500,00

105,00

38-

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/B

20

İşyeri

3.500,00

105,00

39-

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/C

20

İşyeri

3.500,00

105,00

40-

Ziya Gökalp Mah.   Ş. Musa Koca Sok. No: 6/D

20

İşyeri

3.500,00

105,00

41-

Ziya Gökalp Mah.   Meral     Sok. No: 23

20

İşyeri

3.500,00

105,00

42-

Ziya Gökalp Mah.   Meral     Sok. No: 23/A

20

İşyeri

3.500,00

105,00

43-

Ziya Gökalp Mah.   Meral     Sok. No: 23/B

20

İşyeri

3.500,00

105,00

44-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 5

20

İşyeri

3.500,00

105,00

45-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6

20

İşyeri

3.500,00

105,00

46-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/A

20

İşyeri

3.500,00

105,00

47-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/B

20

İşyeri

3.500,00

105,00

48-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/C

20

İşyeri

3.500,00

105,00

49-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/D

20

İşyeri

3.500,00

105,00

50-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/E

20

İşyeri

3.500,00

105,00

51-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/F

20

İşyeri

3.500,00

105,00

52-

Ziya Gökalp Mah.   Didem    Sok. No: 6/G

20

İşyeri

3.500,00

105,00

53-

Ziya Gökalp Mah.   Emekçi   Sok. No:11

20

İşyeri

5.000,00

150,00