8 Adet büfe yerinin ihale ile 1 yıllığına kiraya verilmesi
8 Adet büfe yerinin ihale ile 1 yıllığına kiraya verilmesi


 

                                          KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar,  2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi  gereğince, açık teklif usulü ihale ile, 1 yıllığına aşağıda belirtilen muhammen bedeller üzerinden  ayrı ayrı kiraya verilecektir.

 

İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 25.07.2017 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.

 

İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde  görülebilir.

 

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler

 

1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),

3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,

4-) İhaleye katılanın tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odası belgesi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, yetki belgesi.

5-) İhale yasaklısı olmadığını belirtir taahhüt belgesi ( Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların taahhüt belgesi, Belediyemiz Emlak ve İst. Müd. temin edilebilir.)

 

Sıra

Gayrımenkulün Adresi

Alanı m2

Niteliği

Muh. Bedel

Geç. Teminat

1-

Eski Sanayi Mah. 6005. Cad. No: 30

9

Büfeyeri

4.500,00 TL.

135,00 TL.

2-

Şeker Mah. Celaleddin Cad. No: 90

66

Büfeyeri

20.000,00 TL.

600,00 TL.

3-

Şeker Mah. 6137. Sok. Park yanı Büfe

30

Büfeyeri

11.000,00 TL.

330,00 TL.

4-

Şeker Mah. 6137. Sok. No:25

35

Büfeyeri

12.500,00 TL.

375,00 TL.

5-

Şeker Mah. 6137. Sok. No:43

44

Büfeyeri

12.500,00 TL.

375,00 TL.

6-

Şeker Mah. Celaleddin Cad. No: 84/A

20

Büfeyeri

5.000,00 TL.

150,00 TL.

7-

Kayabaşı Mh. 80. Sok.

12

Büfeyeri

4.000,00 TL.

120,00 TL.

8-

Şeker Mah. Duman Sok. No: 21

50

Büfeyeri

12.000,00 TL.

360,00 TL.